Mother Theresa School in Techiman

Al sinds de oprichting is de Mother Theresa School een groot succes in Techiman. De school zat zo snel vol dat we direct zijn gestart met het realiseren van een dependance voor de hogere klassen. Zelfs nu de dependance een feit is blijft het moeilijk om de grote toestroom van jonge leerlingen op te vangen.
Op school worden de leerlingen voorbereid op het hoger onderwijs in Ghana, ze krijgen een warme maaltijd en ook wordt en aandacht besteed aan het belang van hygiene.

Het Team

Het Resultaat

De uitbreidingen