Toiletgebouw en watervoorziening in Buoyem

Een gebouw met in totaal 30 toiletpotten, gescheiden in een mannen en een vrouwen gedeelte. Ook is er stromend water en de mogelijkheid om te douchen. Deze douchevoorziening wordt vooral gebruikt door studenten.

Schoon drinkwater in Buoyem

Waterputten op meerdere locaties in het dorp zodat alle inwoners schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Van de dorpelingen die het kunnen missen wordt een eigen bijdrage gevraagd om zo het onderhoud van de putten en kranen te kunnen bekostigen.